U-Line冷藏冰箱

冷藏櫃

U-Line® 有最廣泛的櫥下式實心門及玻璃門冷藏櫃產品,提供最專業實用的製冷能力,產品有一貫明亮開敞的內裝、可調整層架和蔬果箱,以及保鮮抽屜。是最受業界推崇與賞識的U-Line® 產品系列之一。

3036RRGL 玻璃門冷藏櫃

3000系列

3036RRGL 玻璃門冷藏櫃

5-CLASS系列

HRE524 冷藏櫃

5-CLASS系列

HRE524 冷藏櫃

1224R 冷藏櫃

1000系列

1224R 冷藏櫃

2218R 冷藏櫃

2000系列

2218R 冷藏櫃

2218RGL 玻璃門冷藏櫃

2000系列

2218RGL 玻璃門冷藏櫃

2224R 冷藏櫃

2000系列

2224R 冷藏櫃

3018R 冷藏櫃

3000系列

3018R 冷藏櫃

3018RGL 玻璃門冷藏櫃

3000系列

3018RGL 玻璃門冷藏櫃

3024R 冷藏櫃

3000系列

3024R 冷藏櫃

3036RR 冷藏櫃

3000系列

3036RR 冷藏櫃